Home Page Image

 
 


Hans Erik Nissen

 

Kortkurs Fjellheim, Tromsø 2010
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

08.02.2010 - Forkynn Ordet
08.02.2010 - Herliggjør Jesus
09.02.2010 - Forkynnerens integritet
09.02.2010 - Alt er berørt av forsoningen
10.02.2010 - Troens hvile
10.02.2010 - Salvet av Den Hellige Ånd
11.02.2010 - Herrens oppdragelse
11.02.2010 - Med målet for øyet
12.02.2010 - Vår synd ble stor
12.02.2010 - Ble nåden enda større


Laberget sommer 2009

(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

Fre 31.07.09 kl.11.30 -
Lør 01.08.09 kl.11.30 -
Lør 01.08.09 kl.20.00 -
Søn 02.08.09 kl.10.30 -Møteuke Frøyland og Riska mai 2009

(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

23. mai 19.00 - Matt 14, 22-33 - 50 min
24. mai 11.00 - Matt 15, 21-28 - Arbeid med deres frelse - 37 min
24. mai 19.00 - Joh 5, 12 - Forløsningen i Jesu blod - 47 min
25. mai 18.00 - Åp kap 6 - 43 min
25. mai 19.15 - Åp kap 7 - 55 min
26. mai 18.00 - Åp kap 8, 9 og 10 del 1 - 42 min
26. mai 19.15 - Åp kap 8, 9 og 10 del 2 - 37 min

 

Tonstadli Bibelcamping 2007
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

14.07.07 - Sal 32 - 44 min
15.07.07 - Joh 10,1-11 - 42 min
15.07.07 - 4Mos 6,23-27 - 43 min
16.07.07 - 1 Joh 1,7 - 57 min
17.07.07 - Rom 5,20 6.1-11 - 49 min
18.07.07 - Hos 2,14-15 - 41 min


Bibelhelg, Tromsø oktober 2003
(Høyreklikk og velg "lagre mål som..." for å laste ned)

23.10.03 - 5M 32, 36 - Guds Vrede - 55 min
24.10.03 - 2 Kor 5, 17 - Troens visshet - 55 min
24.10.03 - Sal 32 - Den hellige Ånds gjerning - 62 min
25.10.03 - 2 Kor 4, 4 - Livets 2 utganger - 57 min
26.10.03 - Matt 3, 7-12 - Gudstjeneste - 43 min
26.10.03 - Luk 3, 21 - Himmelen - 56 min