Øyvind Andersen | Hva er Kristendom | 03 | Den ene Gud eksisterer som tre personer og i en vesens fylde

Forkynn.no
Forkynn.no
Øyvind Andersen | Hva er Kristendom | 03 | Den ene Gud eksisterer som tre personer og i en vesens fylde
/